De teamcaptains


Teamcaptain Amsterdam:

Op deze plek zal op zeer korte termijn de teamcaptain van Amsterdam worden gepubliceerd. Houd deze pagina daarom in de gaten!

Teamcaptain Groningen:

Hans van Pelt

hans van pelt

Dr. Hans van Pelt studeerde tandheelkunde in Groningen en is verbonden aan het Centrum Tandheelkunde en Mondzorg van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en verzorgt onderwijs in “Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde”. Daarnaast werkt hij als tandarts in een verwijspraktijk (Proclin) in Rotterdam. Hij is door de EPA erkend als Prosthodontics en door de NVVRT erkend als Restauratief Tandarts NVVRT.

Teamcaptain Nijmegen:

Ralph Voorsmit

ralph voorsmit

Dr. Ralph A.C.A. Voorsmit studeerde in 1970 af als tandarts te Nijmegen. Na een verblijf van vier jaren op Curaçao en een jaar op het Eastman Dental Center in Rochester-NY, USA, specialiseerde hij zich in de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKAC) van 1975-1979 in het UMC St Radboud te Nijmegen, waar hij werkzaam bleef en in 1984 promoveerde tot Doctor in de Geneeskunde. Hij publiceerde veelvuldig in boeken en tijdschriften en vervulde diverse (inter)nationale bestuurlijke functies. Na 40 jaren actieve inzet voor Tandheelkunde, Geneeskunde en MKAC kwam eind mei 2004 een einde aan zijn loopbaan en werd hij door de Subfaculteit Tandheelkunde geëerd met een plaats op de ‘Wall of Famous’.

Teamcaptain Utrecht:

Ron Koole

ron koole

Dr. Ron Koole is sinds 1979 specialist Mondziekten en kaakchirurgie. Zijn aandachtsgebieden zijn algemene oromaxillofaciale heelkunde met speciale aandacht voor hoofd/hals oncologie, schisischirurgie en gnathologie. In 1998 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Mondziekten en Kaakchirurgie. Dr. Koole heeft veel publicaties in nationale en internationale tijdschriften op zijn naam staan.