De sprekers


Wie jubileert, kijkt graag terug. Maar net zo graag kijken we naar het hier en nu, en naar de mondzorg van morgen. De Nationale Tandheelkunde Quiz telt dan ook drie categorieën: verleden, heden en toekomst.

Het belangrijkste onderdeel is uiteraard de quiz zelf. Maar de NTQ is veel meer dan alleen quizvragen. Na elke quizronde bent u getuige van een scherpe en aansprekende DentTalk.

Reina de Raat

drs. Reina de Raat

Drs. Reina de Raat is conservator medische en tandheelkundige collecties en verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Tijdens haar werkzaamheden in de gezondheidszorg (RadboudUMC), studeerde zij geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen en rondde deze studie af aan de Universiteit van Leiden. Tevens volgde zij het master traject Medische geschiedenis aan de VU Amsterdam.

Zij publiceert in verschillende tijdschriften over de geschiedenis van de tandheelkunde (Dentz, Quality Practice Tandheelkunde en het NTvT). De Raat is initiator en co auteur van de Canon van de Tandheelkunde ( 2014).Zij is lid van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, bestuurslid van de Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed en tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische geschiedenis.

Paul de Kok

Paul de Kok DentTalk

Paul de Kok studeerde tandheelkunde bij ACTA en is erkend restauratief tandarts (NVVRT) bij de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA), waar hij op verwijzing patiënten met restauratieve en esthetische problemen behandelt. Daarnaast is Paul als universitair docent indirecte restauratieve tandheelkunde verbonden aan de afdeling Orale Functieleer van ACTA en doet hij onderzoek bij de afdeling Materiaalkunde.

Paul heeft vele Nederlandse en internationale publicaties op zijn naam staan. Daarnaast is hij actief lid van meerdere wetenschappelijke verenigingen, waaronder de NVVRT (Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde) en de AAFP (American Academy of Fixed Prosthodontics) en geeft hij nationaal en internationaal regelmatig lezingen op zijn vakgebied.

Joerd van der Meer

Joerd van der Meer DentTalk

Joerd van der Meer deed in 1989 tandartsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Na de militaire dienst als tandarts bij de Koninklijke Marine, werkte hij enkele jaren in een groepspraktijk in Drenthe.

Sinds 1995 is hij parttime medewerker van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde te Assen. In 1996 begon hij als docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de RuG. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling “Endodontologie” van de KUN onder leiding van dr. Werner Willemsen. Sinds 1998 heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie gedurende 2 dagen in de week.

Sinds januari 2002 parttime werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij in 2016 is gepromoveerd op 3D technologie en digitale workflows. Tevens is hij sinds 2009 “Honorary Research Associate” bij het “University College of London Eastman Dental Institute”.


Ronde 1: Verleden

De tand des tijds: Is er wat te leren van het verleden?

Tandheelkunde wordt al sinds eeuwen beoefend. Door empirie ingegeven werden de mensen van hun tandpijnen, en soms ook van hun geld, verlost. De laatste decennia is het vakgebied van de tandheelkunde sterk ontwikkeld, zowel professioneel als wetenschappelijk. Door grote nadruk op innovatie in combinatie met een steeds complexer wordende praktijkvoering, is er geen tijd meer om kennis te nemen van de geschiedenis. Is dat terecht of is het misschien toch wenselijk om de toekomst van het verleden veilig te stellen?

Ronde 2: Heden

In zijn DentTalk ‘Beeldvorming in de esthetiek’ gaat restauratief tandarts Paul de Kok in op de vraagstukken die we heden ten dage veelvuldig tegenkomen in de moderne tandheelkunde. Vanuit een neutrale, praktische blik neemt hij ons mee in de wereld van digitale mondfotografie en vertelt hij ons onder meer over de zin en onzin van het Digital Smile Design concept. Een boeiende lezing over de hedendaagse tandheelkundige mogelijkheden in een eigentijds jasje.

Ronde 3: Toekomst

Zijn we over 125 jaar, anno 2143, vrij van ziekten zoals cariës, parodontitis en andere pathologie? Hebben digitale technieken ons verder gebracht op het gebied van diagnostiek, indicatie en behandelplanning. Niemand kan in de toekomst kijken, of toch wel?! Op basis van visionaire denkers, nemen we je mee naar de toekomst van de tandheelkunde. Als je weet waar je reis heengaat, maak je betere keuzes.